درباره ما:
گروه مشاورین املاک مشهد سکنا درسال 1385 تاسیس گردید و با کادری مجرب در خدمت شما عزیزان میباشد

جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 75 متری 7 میلیون تومان - 600 هزار تومان

آپارتمان 125 متری 200 میلیون تومان

آپارتمان 55 متری 42 میلیون تومان

آپارتمان 110 متری 180 میلیون تومان

آپارتمان 85 متری 7 میلیون تومان - 600 هزار تومان

آپارتمان 75 متری 30 میلیون تومان

آپارتمان 76 متری 140 میلیون تومان

آپارتمان 80 متری 13 میلیون تومان - 100 هزار تومان

آپارتمان 99 متری 187 میلیون تومان

آخرین موارد به تفکیک